Novéna k Panne Márii z Pompejí

  zjavenie spísal horlivý apoštol sv. Ruženca bl. Bartolomej Rosario Longo   Panna Mária sa zjavila nevyliečiteľne chorej Fortunatíne Agrelli z Neapolu, ktorá sa modlievala ružencovú novému. Prosila ju: „Kráľovná posvätného ruženca, udeľ mi milosť zdravia!“ Panne Márii sa páčilo toto oslovenie. Sľúbila jej, že bude uzdravená, pretože svoju chorobu odovzdala Božej vôli. Žiadala ju, […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 7.)

  VYTRVALOSŤ – ALEBO AKO ÚSPEŠNE SPLNIŤ NOVOROČNÉ PREDSAVZATIA   Zomrel kráľ, nech žije kráľ! Aj takto obrazne by sme mohli popísať obdobie dnešných dní. Lúčime sa so starým rokom a vítame ten nový. Všetci si pripíjame a vinšujeme si navzájom len to najlepšie – veľa zdravia, šťastia, lásky, bohatstva a hojnosti. Na prelome rokov […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 6.)

  SPRIEVODCA SVETOM GDPR   Sprievodca svetom GDPR má svoje miesto u každého prevádzkovateľa. Táto publikácia môže slúžiť ako prvá pomoc pri vyhľadávaní potrebných informácii o GDPR vo Vašej organizácii, či už sa rozhodnete venovať štúdiu tejto problematiky osobne, alebo poveríte agendou ochrany osobných údajov zamestnanca. Sprievodca svetom GDPR nielenže sumarizuje základnú problematiku ochrany osobných […]

Čítať ďalej

Slovenské opálové bane

  Slovensko je nádherná krajina. Malebná príroda, početné pamätihodnosti, stáročné ľudové zvyky a samozrejme výnimočné svetové unikáty. Medzi jeden takýto svetový unikát patrí bezpochyby aj náš klenotnícky skvost – opálové bane.   Slovenské opálové bane sú najstaršie opálové bane na svete. Nachádzajú sa v Slanských vrchoch na východnom Slovensku. Tento horský pás vznikol u nás […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 5.)

  MOTIVÁCIA   Predstavte si čiastku peňazí, ktorú chcete vlastniť. Ale predstavte si konkrétnu čiastku peňazí, napríklad jeden milión eur. Potom si stanovte konkrétny dátum, dokedy uvedenú čiastku budete mať. Napíšte si na papierik prehlásenie, že nadobudnete uvedenú čiastku do vtedy a vtedy a noste ho vždy pri sebe. Každé ráno, hneď ako vstanete, a […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 4.)

  ÚLOHA DŇA   Prokrastinácia (z latinského pro crastinus – pre zajtrajšok, na zajtra) je pojem používaný pre označenie chorobného odkladania úloh na neskôr (na zajtra). Keď prokrastinujeme, nedokážeme sa prinútiť k plneniu dôležitých úloh, ktoré by sme mali, resp. ktoré musíme vykonať. Namiesto toho sledujeme telku, trávime čas na sociálnych sieťach, upratujeme a umývame […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 3.)

  PLÁN   Označenie, resp. skratka GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov fyzických osôb. GDPR je výraz používaný pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 2.)

  NÁPAD   Psychológia rozpoznáva štyri typy osobnosti určenej na základe ľudského temperamentu: sangvinik, melancholik, flegmatik a cholerik. Súbor našich dynamických vlastností prejavujúcich sa spôsobom správania, našou reakciou na podnety a formou ich prežívania nás definuje, kým vlastne sme. Sangvinik, ako stabilný extrovert, prejavuje sa predovšetkým vysokou psychickou aktivitou, výkonnosťou a energickosťou. Obľubuje spoločnosť a […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 1.)

  ROZHODNUTIE   Vždy som sa snažil zmeniť svet k lepšiemu, no zatiaľ bez výrazných výsledkov. Žijeme príliš materiálnu dobu na to, aby ľudia vnímali vyššie hodnotové posolstvá. Úspech je v spoločnosti nekompromisne určovaný len výškou bankového konta. A tak, prehliadajúc samotný zmysel života, ľudia prežívajú v zlatistej bubline spoločenského zriadenia. V bubline, ktorá si […]

Čítať ďalej

Kto nám vládol po Samovi?

“V štyridsiatom roku Chlotarovej vlády zhromaždil muž menom Samo – pôvodom Frank z kraja senonského – väčší počet kupcov a odobral sa za obchodom do zeme Slovanov, zvaných Vinidi. Slovania sa už začali búriť proti Avarom, nazývaných Huni, a proti ich kráľovi Kaganovi. Vinidi slúžili už oddávna ako befulkovia Hunom, takže kedykoľvek Huni vojensky útočili […]

Čítať ďalej