Autor

Ako prežiť apokalypsu

  Pojem apokalypsa, ako ho dnes poznáme vo význame pre katastrofu s veľmi ničivými následkami pre život, je odvodený z gréckeho slova apokalypsis. Pochádza z poslednej knihy Nového zákona – Zjavenie apoštola Jána, ktorá prináša prorocké videnie o konci sveta…   Žijeme na hrane zajtrajška. V dnešnej dobe masívneho hybridného informačného smogu prehliadame skutočnosť, že […]

Čítať ďalej

12 tipov, ako úspešne splniť novoročné predsavzatia

  Zomrel kráľ, nech žije kráľ! Aj takto obrazne by sme mohli popísať obdobie dnešných dní. Lúčime sa so starým rokom a vítame ten nový. Všetci si pripíjame a vinšujeme si navzájom len to najlepšie – veľa zdravia, šťastia, lásky, bohatstva a hojnosti. Na prelome rokov však prichádza aj obdobie, kedy zvykneme hodnotiť našu uplynulú […]

Čítať ďalej

Slovenské kráľovstvo I.

  Prorocké slová určené Slovákom a Slovensku   Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata cnostných ľudských hodnôt v spoločnosti čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 14.)

  eMAIL MARKETING   eMail marketing je jedným z najvýznamnejších druhov propagácie a ponuky vo svete (online) marketingu vôbec. Je to špecifická forma priameho (direct) marketingu, ktorá využíva elektronickú poštu ako prostriedok komunikácie so zákazníkmi, resp. s potencionálnymi zákazníkmi. Slúži rovnako dobre pri získavaní objednávok od nových klientov, ako aj pri zlepšovaní vzťahov v rámci […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 13.)

  COPYWRITING   Copywriting je výraz, ktorý sa používa predovšetkým v oblasti reklamy a marketingu. Tento anglický termín vznikol spojením dvoch slov (copy – vo význame reklamný text, odkaz, správa a writing – písanie), vo voľnom preklade teda ako písanie reklamných a marketigových textov. Aj keď existuje viacero špecifických copywritingov, vo všeobecnosti rozoznávame online copywriting […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 12.)

  PREDPREDAJ   Predpredajom štandardne rozumieme akýkoľvek predaj tovaru alebo služby v časovom predstihu ešte pred jeho samotným dodaním (obvykle počas doby vývoja, resp. tvorby produktu). Priebežné vyhodnocovanie úspechu predaja v predpredaji nám so sebou zároveň prináša aj veľmi dôležité informácie pre náš ďalší celkový postup. Čo všetko teda môžeme počas predpredaja získať?   Spustením […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 11.)

  NEWSLETTER   Newsletter môže byť tlačená, no prevažne elektronická správa obsahujúca novinky (oznam, pozvánku, ponuku, aktuality, atď…) týkajúce sa aktivít organizácie, ktorá sa zasiela obyčajne všetkým jej členom, zamestnancom, zákazníkom (vo všeobecnosti odberateľom). V spojení s online marketingom rozprávame tak predovšetkým o elektronických správach rozposielaných prostredníctvom emailu všetkým odberateľom na základe ich predošlého vyžiadania […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 10.)

  DEMO   Označenie demo pochádza zo skráteného anglického slova demonstration (ukážka, názorný príklad). Používa sa ako jeden z nástrojov marketingu na odprezentovanie komerčného digitálneho produktu. Demo je voľne šíriteľné, no zvyčajne s časovým alebo funkčným obmedzením (zostane plne funkčné len po určitú dobu od začatia používania; sú blokované alebo inak obmedzené hlavné funkcie produktu […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 9.)

  ODBORNOSŤ   Konkurencieschopnosť je pojem, ktorým označujeme schopnosť firmy, resp. podniku úspešne odolávať konkurencii s podobným alebo rovnakým zameraním (ponukou) na domácom, poprípade na zahraničnom trhu. Vysoká miera konkurencieschopnosti na trhu zabezpečuje pre akúkoľvek spoločnosť jej dlhodobé prežitie a existenciu. Vo všeobecnosti rozlišujeme 5 základných úrovní konkurencieschopnosti: konkurencieschopnosť štátu, regiónu, odvetia, podniku a produktu, […]

Čítať ďalej

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 8.)

  FOCUS   Focus (lat. ohnisko) je v modernom time manažmente pojem používaný pre pomenovanie spôsobu na výrazné zvýšenie efektivity a produktivity práce. Jeho podstatou je zameranie sa – sústredenie sa vždy len na jednu úlohu až do doby, pokiaľ nie je úplne dokončená. V princípe to znamená celkové vypustenie menej dôležitých a nepodstatných vecí […]

Čítať ďalej