Modlitba sv. Peregrína

 

Svätý Peregrín Laziosi

 

rehoľník O.S.M., patrón proti rakovine, reumatizmu, dne, moru a pri bolestiach nôh, patrón rodičiek a šestonedeliek

 

Peregrín Laziosi (Pellegrino Laziosi) sa narodil niekedy okolo roku 1265 v meste Forli do šľachtickej rodiny. V roku 1283 vypukla v Taliansku vzbura proti cirkevnému štátu. Celou krajinou sa zmietal politicko-mocenský boj. Vzniklo zoskupenie talianskych a nemeckých šľachtických rodov a bohatých miest, ktoré bojovalo o územný vplyv v strednom a hornom Taliansku. Pápež poslal do mesta Forli svojho vyslanca – generálneho priora a zároveň spoluzakladateľa rehole Servitov svätého Filipa Benícia, aby tam kázal a upokojil vzbúrencov. Filip však ešte ani nezačal kázať, keď ho napadla skupina mladíkov. V tom čase osemnásťročný Peregrín, pochádzajúci zo zámožnej rodiny, udrel svätého Filipa do tváre. Traduje sa, že svätý Filip v Duchu prosil za odpustenie jeho hriechov a mladému Peregrínovi nastavil aj druhé líce. Svätého Filipa napokon vyhnali s nadávkami za mesto. Filip bol však pod vplyvom Ducha Svätého a aj napriek poníženiu, ktoré sa mu dostalo, prosil Boha o odpustenie hriechov svojich prenasledovateľov.

 

Svätý Peregrín | Kleban.sk
Obr. Svätý Peregrín

 

Po hanebnom čine si vstúpil Peregrín do svedomia a oľutoval svoj skutok. Vyhľadal svätého Filipa a ospravedlnil sa mu. Svätý Filip, pokorný posol pokoja, jeho ospravedlnenie prijal. Mladý Peregrín sa odvtedy začal venovať službe najchudobnejším. Často prosil Pána a jeho Matku, Pannu Máriu, aby mu ukázali cestu. Jedného dňa pri modlitbe v Božom chráme pred obrazom Panny Márie pocítil volanie na cestu do Sieny s výzvou, aby sa tam pripojil ku Služobníkom Máriiným. Peregrín vypočul vnútorné volanie, vydal sa na cestu a vstúpil do rádu Servitov, kde ho prijali do noviciátu. Obliekol si rúcho Služobníkov Panny Márie a s celým svojim srdcom sa pustil do služby Bohu a ľuďom.

 

Rád Služobníkov Panny Márie (Ordo Servorum Mariae – O.S.M., resp. Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis) je katolický žobravý rád, ktorý vznikol v 13. storočí v talianskej Florencii. Rád založili siedmy kupci, ktorí na základe vnuknutia Panny Márie opustili svoj doterajší spôsob života a stali sa služobníkmi Panny Márie. Prvý kláštor založili na hore Monte Senario pri Florencii, odkiaľ sa rád Služobníkov rozšíril najprv po celom Taliansku, tak do celej Európy. V súčasnosti pôsobia Serviti vo viac ako tridsiatich krajinách sveta.

 

Znak Rádu Služobníkov Panny Márie | Kleban.sk
Obr. Znak Rádu Služobníkov Panny Márie

 

Peregrín Laziosi celý svoj život zmierňoval núdzu chudobných a chorých. Vo veku šesťdesiat rokov mu však zachvátil nohu rýchlo postupujúci rakovinový nádor. Boli napadnuté aj kosti. Pokorný služobník znášal veľké utrpenie. Privolaný lekár – Pavol Salacio, požadoval okamžitú amputáciu napadnutej nohy. V noci pred operáciou sa Peregrín doplazil do miestnosti, v ktorej bol obraz s ukrižovaným Kristom. Plný utrpenia sa obrátil k Ukrižovanému, aby ho mohol nasledovať. Vyčerpaný pred obrazom zaspal. Vo sne zostúpil Ježiš z kríža a vyliečil mu nohu. Ráno, keď prišiel lekár, aby Peregrínovi amputoval nohu, udivený žasol. Na nohe nenašiel žiaden znak po tumore, ani len stopu po rane. „Dobrotivý Boh Vám ušetril prácu, moja noha je zdravá. Vyliečil ju silnejší Lekár.“ povedal Peregrín. Správa o zázračnom vyliečení sa rozšírila po meste ako blesk a zväčšila dôveru obyvateľov k Peregrínovi. Ľudia stáli v zástupoch a prosili ho o modlitbu u Pána. Peregrín ostal aj naďalej pokorným Služobníkom, ktorý miloval chudobných a biednych a vždy bol pripravený pomáhať tam, kde to bolo potrebné.

 

Peregrín Laziosi zomrel 1. mája 1345, kedy odovzdal svoju dušu Pánovi. Obyvatelia mesta a celej oblasti boli veľmi dotknutí Peregrínovou smrťou. Odvtedy sa obracajú na Peregrína chorí na rakovinu a bolesti nôh, aby orodoval za nich. Veľká úcta k Peregrínovi viedla v roku 1609 k jeho blahorečeniu pápežom Pavlom V. Roku Pána 1726 ho svätorečil pápež Benedikt XIII. Jeho sviatok sa slávi 4. mája. Hrob svätého Peregrína sa nachádza v Bazilike svätého Peregrína vo Forli. Vo svete je rozšírená úcta k svätému Peregrínovi aj prostredníctvom medaily svätého Peregrína.

 

Pán a jeho Matka potvrdili svojho služobníka aj po smrti. Na orodovanie svätého Peregrína sa udiali mnohé vyliečenia.

 

Modlitba za sv. Peregrína

 

Milostivý Bože, Ty si nám vo svätom Peregrínovi daroval svetlý príklad pokánia a trpezlivosti. Pomáhaj nám na jeho orodovanie, utrpenie tohoto sveta trpezlivo znášať a našimi skutkami prinášať Nebesiam radosť. O to Ťa prosíme skrze Ježiš Krista, nášho Pána. Buď tak.

 

Modlitba pre príbuzných a priateľov chorých

 

Svätý Peregrín, teba nazývajú „Mocný Divotvorca“, pretože si sa pričinil u Boha o mnoho zázrakov pre tých, ktorí sa v núdzi na teba obrátili. Mnohé roky si na sebe znášal utrpenie chorého na rakovinu, ktorá nás tak ohrozuje. Ty si sa obrátil na Boha, keď už ľudské schopnosti nemohli nič urobiť, a bol si vyznamenaný víziou – videl si Ježiša, ktorý sa sklonil z kríža, aby tvoje utrpenie vyliečil. Prosíme teraz Boha, aby vyliečil týchto chorých, ktorých ti zverujeme.

 

S pomocou tvojho príhovoru, nechaj nás spolu s Pannou Máriou spievať Bohu ďakovnú pieseň, za jeho dobrotu a milosrdenstvo. Buď tak.

 

Modlitba pre tých, ktorí trpia na rakovinu

 

Svätý Peregrín, ja potrebujem tvoju pomoc. Už necítim vo svojom živote istotu. Moje ťažké ochorenie vzbudzuje vo mne túžbu po znamení lásky Božej. Pomôž mi, svätý Peregrín, napodobniť tvoju stálu vieru, akú si mal, keď si bol konfrontovaný s hrôzou rakoviny. Pomôž mi, aby som aj ja Pánovi tak dôveroval, ako si mu ty dôveroval v momente utrpenia. Chcel by som byť vyliečený, predsa však najskôr prosím Pána o silu znášať kríž choroby. Túžim ohlasovať prítomnosť milosti Božej v mojom živote, napriek všetkým pochybnostiam a strachu.

 

Svätý Peregrín, buď môj duchovný pomocník a môj orodovník u Otca. Buď tak.

 

*stiahnuť modlitbu sv. Peregrína vo formáte pdf…