Novéna k Panne Márii z Pompejí

 

zjavenie spísal horlivý apoštol sv. Ruženca bl. Bartolomej Rosario Longo

 

Panna Mária sa zjavila nevyliečiteľne chorej Fortunatíne Agrelli z Neapolu, ktorá sa modlievala ružencovú novému. Prosila ju: „Kráľovná posvätného ruženca, udeľ mi milosť zdravia!“ Panne Márii sa páčilo toto oslovenie. Sľúbila jej, že bude uzdravená, pretože svoju chorobu odovzdala Božej vôli. Žiadala ju, že keď vyzdravie, nech si kľakne a pomodli sa 3-krát modlitbu Zdravas Mária ako poďakovanie poďakovanie za túto milosť. Na konci zjavenia dodala láskavým hlasom:

 

Ktokoľvek, kto chce získať nejakú milosť, nech si vykoná na moju počesť tri prosebné a potom tri ďakovné novény, modliac sa pätnásť tajomstiev môjho ruženca.

 

Ako sa modliť novénu k Panne Márii z Pompejí:

 

~ Celá novéna sa modlí na jeden úmysel

 

~ Pred začatím novény sa odporúča spoveď (podmienkou je odpustenie, čistota srdca a úprimná viera)

 

~ Novéna k Panne Márii z Pompejí trvá 54 dní – prosebná časť 27 dní a ďakovná časť taktiež 27 dní.

 

~ Každý deň sa modlíme tri časti posvätného ruženca: radostný, bolestný a slávnostný (odporúča sa pomodliť aj štvrtú časť – Ruženec svetla).

 

~ Modlitba sa môže rozložiť na celý deň a začiatočné modlitby sv. Ruženca (Verím v Boha…) sa môžeme pomodliť iba raz v danom dni.

 

~ Pred začiatkom každej z troch častí ruženca povieme najskôr úmysel (iba jeden) a potom dodáme:

 

Tento ruženec sa modlím na tvoju česť, Kráľovná posvätného ruženca.“

 

~ Prvých 27 dní sa modlíme prosebnú časť novény k Panne Márii z Pompejí a po zakončení každej časti ruženca sa pomodlíme nasledujúcu modlitbu:

 

Spomeň si, milosrdná Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca z Pompejí, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto z tých, čo si ťa ctia a ružencom prosia o pomoc, opustený. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš moju ružencovú modlitbu pre zaľúbenie, aké nachádzaš vo svojom chráme v Pompejach. Buď tak.“

 

~ Na konci každej časti ruženca ešte 3-krát zvoláme:

 

Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!“

 

~ Nasledujúcich 27 dní sa modlíme ďakovnú časť novény a po zakončení každej časti ruženca sa pomodlíme nasledujúcu modlitbu:

 

Čo ti môžem dať, Kráľovná plná lásky? Zverujem ti celý svoj život. Panna posvätného ruženca z Pompejí, budem šíriť tvoju chválu, koľko mi len sily budú stačiť, lebo som vzýval tvoju pomoc a prišla mi Božia pomoc. Všade budem svedčiť o tvojom milosrdenstve. Budem šíriť ružencovú pobožnosť, koľko len budem vládať, a všetkým budem hovoriť o tvojej dobrote voči mne, aby k tebe prišli aj nehodní hriešnici ako ja. Keby celý svet vedel, aká si dobrá a ako sa zmilúvaš nad tými, čo trpia, všetky stvorenia by sa utiekali k tebe. Buď tak.“

 

~ Na konci každej časti ruženca ešte 3-krát zvoláme:

 

Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!“

 

Ak sa ruženec budeme modliť s čistotou srdca bez pocitu krivdy, úprimne, s dôverou a ak všetkým všetko odpustíme, táto modlitba nám prinesie veľké milosti. Mať čisté srdce znamená žiť v posväcujúcej milosti, a preto si pred začatím novény k Panne Márii z Pompejí očistíme srdce vo sviatosti zmierenia. Skrze ruženec dostávame ďaleko viac milostí, než iba tie, o ktoré prosíme…

 

*stiahnúť Novénu k Panne Márii z Pompejí vo formáte pdf

 

**novéna (z lat. novem – deväť) je veľmi silná modlitba, ktorá sa modlí za konkrétnym účelom a často v spojení s ružencom alebo podľa modlitebnej knižky; má deväť častí – buď ide o deväť modlitieb, ktoré sa odriekajú určitú dobu, alebo sa tá istá modlitba opakuje deväťkrát; tradícia vzniku sa odvádza od novozákonnej udalosti, keď Ježiš v deň svojho vystúpenia do neba nariadil deväť dní modlitieb