Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 2.)

 

NÁPAD

 

Psychológia rozpoznáva štyri typy osobnosti určenej na základe ľudského temperamentu: sangvinik, melancholik, flegmatik a cholerik. Súbor našich dynamických vlastností prejavujúcich sa spôsobom správania, našou reakciou na podnety a formou ich prežívania nás definuje, kým vlastne sme. Sangvinik, ako stabilný extrovert, prejavuje sa predovšetkým vysokou psychickou aktivitou, výkonnosťou a energickosťou. Obľubuje spoločnosť a medzi jeho vlastnosti patrí aj veselosť a sebavedomosť. Pomerne ľahko prekonáva neúspechy. Je veľmi tvorivý a nápaditý, no na druhej strane je naivný a zasnený. Emócie a vzruchy sú predovšetkým kladné, rýchlo u neho vznikajú, ale rovnako aj zanikajú. To je dôvod, prečo začatú prácu často vôbec nedokončí…

 

Pri hľadaní miliónového nápadu som zvažoval, či začnem pracovať na úplne novom projekte, ktorý len vymyslím, alebo siahnem už po nejakom započatom. Nalistujem si tak svoj diár, kde si na zadné stránky zapisujem všetky moje nápady, ktoré by som chcel počas života realizovať. A tak, pozerajúc na desiatky nedokončených, resp. ani nezačatých projektov, sa mi už len bezvýznamne vyplniť ďalšiu prázdnu kolonku novým nápadom v denníku veľmi nechce.

 

Prechádzam preto všetky moje rozpracované projekty, od spisovateľských, publikačných a tvorivo umeleckých prác, cez počítačovo-programátorské aplikácie a produkty, až po strojársko-vývojárske nápady ťažkého kalibru – rozkreslené konštrukčné návrhy pre automobilový, letecký a zbrojársky priemysel. Pre krátkosť času vyberiem len tie perly: perpetuum mobile, transportné a obrnené vozidlá, raketomet MOR-HO!, vystužené vzducholode rady KLEBAN 3F (forest fire fighting), …

 

Keď sa upokojím a vrátim sa s nohami späť na zem, ako ďalšie kritérium pre výber toho najvhodnejšieho miliónového projektu použijem faktor realizovateľnosti “tu a teraz“. A teda nápad, pre ktorý sa rozhodnem, musí byť v prvom rade uskutočniteľný s možnosťami, ktoré mám k dispozícii dnes. Moje bohaté možnosti sú takéto:

 

 • personálne – pracujem sám (nemám žiadnych zamestnancov)
 • priestorové – pracujem z domu (nemám žiadne kancelárske ani výrobné priestory)
 • materiálne – základná kancelárska a výpočtová technika a zariadenie
 • finančné – bez vstupného kapitálu (nemám žiadne voľné finančné prostriedky)

 

V rámci záverečného výberu projektu chcem zohľadniť aj moje aktuálne profesné pôsobenie. S povahou sangvinika totiž ani sám neviem, na čom novom budem pracovať už na ďalší týždeň. A tak, ak by som od realizovania miliónového projektu z akýchkoľvek dôvodov opäť upustil, tak nech je pre mňa aspoň slabou náplasťou to, že takto strávený čas ma posunie dopredu minimálne po mojej osobnostnej a odbornej stránke.

 

V súčastnosti pracujem v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov fyzických osôb. Pre klientov vypracúvam bezpečnostné dokumentácie GDPR a taktiež som školiteľ v danej problematike. Mojím cieľom je patriť v tejto branži medzi TOP 10 odborníkov pôsobiacich na Slovensku. Za týmto účelom som začal v minulosti písať elektronickú publikáciu Sprievodca svetom GDPR. Tento eBook je rozdelený do dvoch častí. Prvá je teoretická, kde komplexne rozoberám samotnú problematiku Nariadenia GDPR. Druhá je vzorová bezpečnostná dokumentácia, ktorú je pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR povinný mať každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje fyzických osôb. Na tomto rozpracovanom projekte som už však viac ako rok ani neškrtol…

 

Akýkoľvek digitálny produkt má jednú úžasnú vlastnosť. Akonáhle ho už máte raz vytvorený, viete ho následne predať aj miliónkrát (pokiaľ existuje taká kúpna sila). Po ukončení vývojovej, resp. výrobnej fázy sa môžete venovať len samotnému predaju pri relatívne veľmi nízkych pokračujúcich nákladoch. Finančnú politiku a miliónový potenciál projektu ePublikácie Sprievodca svetom GDPR si predstavíme až v budúcom pokračovaní tohto seriálu. Na záver tejto časti ešte uvediem veľmi stručnú analýzu podľa metódy S.W.O.T., čo je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb projektov.

 

Silné stránky (Strengths) – interné vlastnosti a atribúty, ktoré mi môžu pomôcť:

 

 • znalosť problematiky a aktívna práca v obore
 • prax v oblasti obchodu a marketingu
 • písanie a publikovanie
 • tvorivosť a odhodlanosť
 • digitálny produkt

 

Slabé stránky (Weaknesses) – interné vlastnosti a atribúty, ktoré mi môžu poškodiť:

 

 • bez pracovného kolektívu
 • žiaden vstupný kapitál
 • záporné stránky temperamentu sangvinika

 

Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu cieľa:

 

 • veľmi početná cieľová skupina na Slovensku
 • možnosť expandovať do ČR (a celej EÚ)
 • Amazon, …

 

Hrozby (Threats) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie cieľa:

 

 • ťažká situácia nielen pre podnikateľský sektor vplyvom pandémie COVID-19
 • konkurenčné produkty a služby

 

Čo som tento týždeň urobil, aby som sa stal milionárom:

 

 • tento týždeň, čo sa týka pracovného nasadenia, bol ešte voľnejší a väčšinu času som strávil len premýšľaním nad výberom toho správneho miliónového projektu v duchu dvakrát meraj a raz rež…

 

Akýkoľvek úžasný nápad, ktorý nosíte v mysli, ostane vždy len úžasný nápad v mysli. Preneste ho “na papier“ a stane sa skutočnosťou…

 

*úvodnú, 1. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

**pokračovanie, 3. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

***všetky časti seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete priebežne na tomto odkaze.

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk