O mne

Pavol Kleban

Vitajte na stránkach Kleban.sk,

 

Vaše internetové potulky Vás zaviedli na môj blog. Blog, kde námety na príspevky sú časovo neobmedzené: počnúc našou minulosťou cez súčasnosť siahajú až k ďalekej budúcnosti. Čakajú tu na Vás články o našej spoločnosti, dejinách, vede, umení, ale aj o proroctvách a o budúcnosti Slovákov. Všetky obsahovo spadajú do hodnotového prúdu Slovenstva, ktorý osobne považujem za Svetlo budúcnosti človečenstva. Slovenstvo je celostné, zahŕňa v sebe všetky oblasti ľudského bytia.

 

Ak sa tu záujmovo a hodnotovo nájdete, budem veľmi rád. O to viac budem radšej, ak si u Vás v dnešnom preplnenom svete informácií nájdu stránky Kleban.sk svoje trvalé miesto.

 

                                                                                        Pavol Kleban

 

O mne:

 

Patrím k ľudom, ktorí chcú zmeniť Svet k lepšiemu. O tom, akým spôsobom, sa dozviete práve na týchto stránkach. Po dlhšej pisateľskej odmlke som sa totiž opätovne rozhodol činne vrátiť k písaniu, aby množstvo rozpracovaných myšlienok, ktoré mi prúdia hlavou, neostalo u mňa ležať na papieri a v šuplíku…

 

Moje úlohy a méty:

 

V tejto časti uverejňujem niektoré svoje úlohy a méty, ktoré si zadávam. Krátkodobé aj dlhodobé. Uskutočniteľné (reálne) aj tie neuskutočniteľné (nereálne). Radené sú priebežne, obyčajne v časovom poradí, v akom som si ich stanovil. Samozrejme, uverejňujem tu len úlohy, ktoré obsahom súvisia so stránkami Kleban.sk a s čitateľmi. Plnenie týchto úloh je však časovo voľné a nezáväzné, závisí predovšetkým od pracovných a ostatných povinností, ktoré mám.

 

Pisateľstvo:

 

 • vynoviť a upraviť stránky Kleban.sk ☑
 • pravidelne uverejňovať nové príspevky, články, verše a rozpravy (stála úloha)
 • napísať článok: Bol staroveký hrdina Herkules na Slovensku? ☑
 • knižne vydať dejepisné dielo Slovensko na Ptolemaiovej mape: pochod Kvádov
 • vypracovať celostné dielo Slovenstvo a Svet budúcnosti
 • napísať a vydať román (veľmi ma láka nejaké fantasy)
 • vydať súborné dielo o akomkoľvek zabudnutom slovenskom velikánovi (život a dielo)
 • napísať scenár k celovečernému filmu o Slovänoch

 

Sebarozvoj:

 

 • vypracovať a riadiť sa podľa stanov Slovenstva

 

Umenie:

 

 • pravidelne sa venovať umeniu a rozvíjať umeleckú tvorbu

 

Veda:

 

 • zriadiť pracovnú skupinu nadšencov pre vytvorenie výnimočného výskumno-výrobného strediska na Slovensku

 

* splnené úlohy, alebo priebežne plnené úlohy – viď cez príslušný odkaz

 

Ak Vás moje témy, príspevky a články oslovili natoľko, že sa s nimi stotožňujete, budem veľmi rád, ak mi napíšete. Veď jedna lastovička leto nerobí a ak chceme zmeniť spoločnosť a Svet k lepšiemu, je dôležité sa pracovne spojiť. Nech už pôsobíte v akejkoľvek oblasti, prosím napíšte mi cez tento kontaktný formulár alebo cez FaceBook. Už teraz sa veľmi teším.