O mne

Vitajte na stránkach Kleban.sk,

Pavol Kleban

 

Vaše internetové potulky Vás zaviedli na môj blog. Blog, kde námety na príspevky sú časovo neobmedzené: počnúc našou minulosťou cez súčasnosť siahajú až k ďalekej budúcnosti. Čakajú tu na Vás články o sebarozvoji, úspechu, o našej spoločnosti, vede, umení, dejinách a o proroctvách o budúcnosti Slovákov. Všetky obsahovo spadajú do hodnotového prúdu Slovenstva, ktorý osobne považujem za Svetlo budúcnosti človečenstva. Slovenstvo je celostné, zahŕňa v sebe všetky oblasti ľudského bytia.

 

Ak sa tu záujmovo a hodnotovo nájdete, budem veľmi rád. O to viac budem radšej, ak si u Vás v dnešnom preplnenom svete informácií nájdu stránky Kleban.sk svoje trvalé miesto.

 

                                                                                Pavol Kleban

 

O mne:

 

Patrím k ľudom, ktorí chcú zmeniť Svet k lepšiemu. Napriek mnohým neúspechom sa snažím v tejto snahe pokračovať. Aj preto som sa po dlhšej pisateľskej odmlke opätovne rozhodol činne vrátiť k písaniu, aby množstvo rozpracovaných myšlienok, ktoré mi prúdia hlavou, neostalo u mňa ležať na papieri a v šuplíku…

 

Moje úlohy a méty:

 

V tejto časti uverejňujem niektoré svoje úlohy a méty, ktoré si zadávam. Krátkodobé aj dlhodobé. Uskutočniteľné a aj tie z kategórie neuskutočniteľné. Radené sú priebežne, obyčajne v časovom poradí, v akom som si ich stanovil. Uverejňujem tu predovšetkým úlohy, ktoré obsahom súvisia so stránkami Kleban.sk a s čitateľmi. Plnenie týchto úloh je však časovo voľné a nezáväzné, závisí predovšetkým od pracovných a ostatných povinností, ktoré mám.

 

Pisateľstvo:

 

 

Sebarozvoj:

 

  • vypracovať si vlastný, účinný a udržateľný systém pre sebarozvoj

 

Úspech:

 

V súčasnosti sa venujem a skúmam tému, ako sa môže stať človek úspešným a čo môžeme v živote vôbec pokladať za úspech. V rámci môjho výskumu budem priebežne počas jedného roka publikovať prípadovú štúdiu “Ako sa stať milionárom za 1 rok”…

 

 

Tento môj “miliónový projekt” je o napísaní elektronickej publikácie Sprievodca svetom GDPR, ktorú si môžete pozrieť a zakúpiť tu:

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk

 

V závislosti od dosiahnutých výsledkov mojej štúdie budem do budúcna určite zvažovať publikáciu, ktorá by bola všeobecným a praktickým návodom ako sa stať v živote úspešným. Finálny celoročný prierez miliónovým projektom by som chcel napísať ako sumárnu a celistvú prácu, ktorá by bola obsahom 1. časti trojzväzkového diela o úspechu:

 

  • Ako sa stať úspešným
  • Ako zdieľať svoj úspech
  • Ako si udržať úspech

 

Umenie:

 

  • pravidelne sa venovať umeniu a rozvíjať umeleckú tvorbu

 

Veda:

 

  • zriadiť pracovnú skupinu nadšencov pre vytvorenie výnimočného výskumno-výrobného strediska na Slovensku

 

Spoločnosť:

 

Momentálne sa veľmi zamýšľam nad smerovaním našej spoločnosti a spoločenského zriadenia, ktoré v súčasnosti asi najviac definuje “rozklad” základných ľudských hodnôt. Hľadám riešenie pre nápravu a možnosti uplatnenia, keď ho nájdem…

 

 

Ak Vás moje témy, príspevky a články oslovili, budem veľmi rád, ak mi napíšete cez tento kontaktný formulár alebo cez FaceBook. Už teraz sa veľmi teším.

 

* splnené úlohy, alebo priebežne plnené úlohy – viď cez príslušný odkaz