Rudolf Irša

Slnečný národ Slovenov

  „Pôvod Slovanov hmlou dávnych čias je zahalený“, píšu autori v období romantizmu, ale neskôr už nezriedka čítame, že Slovania sa vytvorili z akéhosi všeobecného substrátu až kedysi v 4-5. storočí n. l. a dovtedy obývali Európu iné etniká. Vraj budúci Slovania len „dovtedy prechádzali zložitým procesom etnogenézy, ktorý sa uzavrel tesne pred tým, než začali ich veľké migrácie“ […]

Čítať ďalej

O Slovanoch a Germánoch

  Pangermánska teória o pôvode Slovanov, ktorá bola sformovaná v 18–19. storočí v období rastúceho germánskeho nacionalizmu v podstate tvrdí, že pôvodnými, alebo aspoň z terajších národov najstaršími obyvateľmi veľkej časti Európy boli Germáni. Germánska pravlasť podľa tejto „teórie“ siahala od Atlantického oceánu až po Ural. Suevi, Buri, Vandali, Suobeni (Sloveni) a iní, spomínaní v prácach antických autorov, sú považovaní za Germánov, […]

Čítať ďalej

Svätopluk ~ kráľ alebo cisár?

  Pred vyše dvomi rokmi na Slovensku prebiehala vzrušená debata o umiestnení Svätoplukovej sochy na bratislavskom hrade a o nápise na podstavci pod ňou. Z radov tých, ktorí bojovali proti Svätoplukovmu titulu „kráľ“ zaznela aj posmešná poznámka, že nakoniec budú Slováci tvrdiť, že Svätopluk bol ich cisárom. Vracať sa k tejto debate nemá z odborného hľadiska žiadny význam, samotná […]

Čítať ďalej

Slovenská ríša a Veľká Morava

  V posledných rokoch, pomaly už desaťročiach, sa rozprúdila debata, či Slováci boli alebo neboli tvorcami Veľkomoravskej ríše, či teda „Veľkomoravská ríša“ nebola vlastne ríšou slovenskou. Veľká časť slovenskej verejnosti, ktorá čerpá svoje vedomosti z československých učebníc dejepisu a z médií, predpokladá, že jadro Veľkej Moravy ležalo v povodí rieky Moravy a podvedome stotožňuje Veľkú Moravu […]

Čítať ďalej

Stretnutie s Rudolfom Iršom

Slávnosť darov prírody    Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na slávnosť z dávnych vekov, ktorá sa uskutoční v nádhernom prostredí Slanských hôr z večera do rána, zo soboty na nedeľu 4. a 5. augusta 2012 Program: – pozdrav Slovenov zapadajúcemu Slnku a vychádzajúcemu Mesiacu. – posedenie v prírode. – debata pri ohnisku na vážne aj […]

Čítať ďalej