Ako prežiť apokalypsu…

 

Pojem apokalypsa, ako ho dnes poznáme vo význame pre katastrofu s veľmi ničivými následkami pre život, je odvodený z gréckeho slova apokalypsis. Pochádza z poslednej knihy Nového zákona – Zjavenie apoštola Jána, ktorá prináša prorocké videnie o konci sveta…

 

Žijeme na hrane zajtrajška. V dnešnej dobe masívneho hybridného informačného smogu prehliadame skutočnosť, že pravdepodobnosť celosvetovej katastrofy každým dňom stúpa. Jednak človek sám, svojím nekontrolovateľným a arogantným správaním, privoláva na seba bič boží, a navyše, ak k tomu prirátame aj narastajúci hnev prebúdzajúcej sa Matky prírody, je len otázkou času, kedy ráno vstaneme do sveta súdnych dní.

 

Múdry kráľ vojnu nevyhľadáva, ale je na ňu vždy pripravený – v tomto duchu Vás pozývam na cestu za poznaním, ako sa pripraviť na akúkoľvek živelnú pohromu. Súbor článkov Ako prežiť apokalypsu Vás prevedie svetom preživších v postapokalyptickom svete. Tento seriál je určený pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o prežitie v extrémnych životných podmienkach. Poznatky a informácie tu publikované Vám pomôžu prekonať apokalyptické a postapokalyptické nástrahy tienistej budúcnosti.

 

Jednotlivé samostatné články sú rozdelené do niekoľkých tematických celkov, ktoré (či už priamo alebo nepriamo) súvisia s apokalyptickým scenárom podľa uvedeného zamerania:

 

Proroctvá o konci sveta

 

V tejto úvodnej žánrovej minisérii článkov sa spoločne vydáme na cestu späť do našej minulosti, aby sme si pripomenuli a preskúmali najznámejšie apokalyptické proroctvá týkajúce sa zániku a konca sveta:

 

 • Zjavenie apoštola Jána (článok už čoskoro)
 • +

 

AKÝ APOKALYPTICKÝ SCENÁR MÔŽE NASTAŤ?

 

Totálna apokalypsa môže nastať predovšetkým skrze dvoch hlavných činiteľov – človeka a prírody. V dôsledku toho rozdeľujeme v rámci základného triedenia apokalyptické scenáre do dvoch skupín: na prírodné katastrofy a na katastrofy zapríčinené ľudským konaním, resp. ľudským zlyhaním.

 

Prírodné apokalypsy

 

Špecifická séria článkov zameraná predovšetkým na prírodné kataklizmy. Podľa najnovších vedeckých predpovedí môže to byť práve sama príroda, ktorá v blízkej dobe spôsobí zánik ľudskej civilizácie. Možností je viacero, či už je ich pôvod a zdroj na našej rodnej Zemi alebo vo vzdialenom vesmíre:

 

 • Výbuch supervulkánu (článok už čoskoro)
 • +

 

Apokalypsy zapríčinené ľudským zlyhaním

 

Quo vadis, homine? Tématický blok, v ktorom sa zamyslíme a priblížime si reálnosť apokalypsy zapríčinenej ľudským faktorom:

 

 • Atómová katastrofa (článok už čoskoro)
 • +

 

AKO PREŽIŤ APOKALYPSU?

 

Hlavná séria samostatných článkov, ktoré sú tematicky zamerané na praktické návody a rady ako sa pripraviť na núdzové prežitie v postapokalyptickom svete nielen v oblastiach potravinových zásob, zabezpečenia pitnej vody, liečiteľstva a samotného prežitia v divočine, ale budeme sa venovať aj rozšíreným základom a poznatkom štandardnej civilnej ochrany.

 

Osobitú pozornosť venujem príspevkom z oblasti osobného sebarozvoja, nakoľko “hravé” zvládnutie možných budúcich krízových situácii sa nezaobíde bez dôkladného telesného, duševného a duchovného rozvoja a prípravy. Osobný celostný rozvoj (ZDRAVIE – POZNANIE – VZŤAHY – STATKY) považujem za najdôležitejšiu úlohu v živote jednotlivca, preto články z tejto rubriky sú radené v samostatnom rozcestníku hneď na nasledujúcom odkaze:

 

SEBAROZVOJ

 

Potravinové zásoby

 

 • +

 

Pitná voda

 

 • +

 

Liečiteľstvo a celiteľstvo

 

 • +

 

Zálesáctvo

 

 • +

 

Civilná ochrana

 

 • +

 

ŽIVOTASCHOPNÉ SPOLOČENSTVO

 

Dlhodobé prežitie jednotlivca v postapokalyptickom svete je však takmer nemožné. Namýšľať si, že nám v čase totálnej apokalypsy – v čase úplného chaosu a násilia niekto pomôže, je len ilúzia. Riešením, pre zvýšenie šance na prežitie, je vybudovanie ŽIVOTASEBESTAČNÉHO SPOLOČENSTVA, ktoré sa na scenár apokalyptického sveta dlhodobo a cieľavedome pripravuje. V tejto sérii tematických článkov Vás oboznámim práve s myšlienkou budovania samostatne chránenej a bezpečnej novej spoločnosti postapokalyptickej budúcnosti…

 

Ako vybudovať životaschopné spoločenstvo?

 

Domobrana

 

 • +

 

Utopistické svety

 

Zaniknuté (apokalypticky) civilizácie

 

Apokalyptické a postapokalyptické kultové knihy a filmy

 

SLOVNÍK POUŽÍVANÝCH POJMOV

 

 • Krátky apokalyptický výkladový slovník používaných pojmov

 

* úvodná stránka seriálu priebežne vo výstavbe…