Samo Bohdan Hroboň: Slovopieseň

Slovopieseň Vzhoru Syn Slova! vozhoruj, Na prapúť Ducha sa vzmoruj. — Skrze Pána Jezu Krista Premretjeho Bohobysta Premaruj sa, vozkresuj sa, Na prapúť Slávy shotuj sa! — — Skrze Pána Jezu Krista, Pra — Sloväna Bohobysta Stvoriu Pánboh nebo i zem I perekliatnu prabezdem — Duchy, prestoly, mocnosti, Neba nebies vysokosti, Vekomíry v ňom osnuvau, […]

Čítať ďalej