Litánie k Duchu Svätému

— — —

 

Prisľúbenie Boha Otca tým, ktorí sa aspoň 3x týždenne budú vrúcne modliť tieto litánie:

 

1. Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
2. Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
3. Pridám ti anjela, aby ťa vnuknutím ochránil od nástrah hriechu.
4. Vytrváš na ceste cnosti.
5. Dobre spoznáš svoje nedostatky.
6. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
7. Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.
8. Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
9. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.
10. Kto chce pomôcť svojim blízkym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.

 

Prisľúbenia Ducha Svätého:

 

Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá inému, má účasť na jeho modlitbách. Nech povie Duchu Svätému, na aký úmysel chce obetovať zásluhy, pokiaľ si ich nechce nechať pre seba.

 

Litánie k Duchu Svätému

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov.  Staň sa tak.

 

BUĎ ZVELEBENÝ! (opakuje sa za každou prosbou)

 

1. Duch Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!
2. Duch Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej Božej prítomnosti!
3. Duch Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!
4. Duch Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať ťa a úprimne milovať!
5. Duch Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!
6. Duch Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!
7. Duch Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!
8. Duch Svätý, ktorý nemáš tvár, ani meno, nauč ma správne sa modliť!
9. Duch Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše!
10. Duch Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!
11. Duch Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti!
12. Duch Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia!
13. Duch Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas!
14. Duch Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!
15. Duch Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!
16. Duch Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!
17. Duch Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas!
18. Duch Svätý, večná láska, nauč ma dávať dobrý príklad iným!
19. Duch Svätý, nekonečná dobrota, daj mi vytrvalosť v dobrom!
20. Duch Svätý, úžasný učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!
21. Duch Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!
22. Duch Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!
23. Duch Svätý, Otec úbohých, daj mi poznať moje chyby!
24. Duch Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!
25. Duch Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diabla!
26. Duch Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z pod nadvlády tela a diabla!
27. Duch Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!
28. Duch Svätý, s tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na Božiu česť a slávu, na spásu duší a na radosť Božej Matke, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha!  Nech je tak.

 

*stiahnuť Litánie k Duchu Svätému vo formáte pdf…