SebaRozvoj

 

Sebarozvoj alebo osobný rozvoj je nadobudnutie a upevňovanie nových poznatkov a zručností, ktoré nám pomáhajú stať sa v živote lepším a dokonalejším človekom. Vedomý sebarozvoj, a s tým súvisiace sebapoznanie, je nevyhnutnosťou pri dosahovaní cieľov a pri plnení si našich snov. Sebarozvoj dáva nový rozmer zmyslu nášho života a samotný život robí oveľa naplnenejším a hodnotnejším…

 

Každého z nás raz zastihne obdobie, kedy sa začneme zamýšľať sa nad naším životom a prehodnocovať ho – úvahy nad samotným bytím (existenciou), jeho zmyslom a povahou. Tieto životné úvahy a zamyslenia k nám prichádzajú u každého rôzne, no obyčajne vždy prichádzajú bok po boku s nešťastím alebo životnou tragédiou, ktorá nás vytrhne od bežne zaužívaného denného rytmu a prinúti nás zastaviť sa a poobhliadnuť sa späť do našej minulosti a hlboko sa nad ňou zamyslieť.

 

Je smutné, že tak dôležité zamyslenie nad naším životom a jeho smerovaním obvykle prichádza až s výrazným neúspechom alebo pádom, či už rozprávame o finančných a existenčných problémoch, extrémne vyhrotených situáciach vo vzťahoch, o podlomenom až chatrnom zdraví alebo o celkovom nezdare, ktorý vznikol postupným nabaľovaním a vzájomnou kombináciou jednotlivých neželaných a nechcených životných situácií.

 

Tematické články o sebarozvoji, ktoré budem postupne pripravovať a uverejňovať, určite nebudú o neúspechu ani o zlyhaniach, ba práve naopak. Úvodom som však chcel poukázať na skutočnosť, že často až krízové situácie nás donútia zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo sme v živote dokázali, kde momentálne sme alebo čo teraz a ako ďalej? Pri pochmúrnom zistení, že život nám uteká pomedzi prsty, že sme unášaní úplne inam, ako sme si to pred rokmi vysnívali, že naše túžby a ciele sa už dávno nenávratne rozplynuli tak, že na nich pri všetkých našich každodenných povinnostiach a pre stres, v ktorom žijeme, už ani nepomyslíme, môžeme nájsť aspoň jedno malé svetielko nádeje (možno to povestné šťastie v nešťastí), že je tu možnosť, ak už stojíme na novej životnej križovatke, vykročiť úplne novou vedomou cestou…

 

Motivačných článkov a knižných publikácií na tému osobného rozvoja už bolo a bude napísaných neúrekom. Možno práve Vy patríte k tým šťastlivcom, ktorým prezentované rady a techniky zaúčinkovali a žijete už svoj lepší a úspešnejší život. Srdečne Vám blahoželám. Ja sledujem a venujem sa tematike osobného rozvoja už dlhodobo, no žiaľ, doteraz bez výraznej zmeny v mojom živote. Navyše v čase, keď píšem tieto riadky, ma zastihlo vyššie spomínané sebahodnotiace obdobie, kedy sa človek zastaví a obzerá sa po výsledkoch svojej práce. Pozerajúc sa na môj zoznam vysnívaných vecí a projektov, ktoré som chcel v živote získať a dosiahnúť, mi však puká srdce od žiaľu…

 

Vraví sa, že nikdy nie je neskoro. Pokiaľ ešte neležíme na smrteľnej posteli, kedy si ľudia obzvlášť uvedomujú pominuteľnosť života, vždy je čas stať sa úspešnejším človekom, stále je priestor na zlepšenie všetkých našich vzťahov a na plnenie si svojich životných snov. Prečo by mal byť ale zajtrajšok pre nás iný, lepší, ak dnes opäť budeme konať rovnako – robiť to isté, čo sme robili aj včera aj predvčerom? Čo alebo kto môže zmeniť našu budúcnosť k lepšiemu? Myslíte si, že naši priatelia? Alebo nebodaj politici?

 

CELOSTNÝ SEBAROZVOJ

 

Jeden múdry človek (M. G.) raz povedal: buď sám tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo Svete, čo je bezpochyby veľmi silná a hlboká myšlienka. Myslím si, že rovnako by sme mohli aj povedať: buď sám tou zmenou, ktorú chceš vidieť na sebe, pretože nikto iný nás nedokáže zmeniť, len my sami. No a nakoľko u mňa už viackrát v minulosti odporúčané motivačné techniky na osobnostnú zmenu nejako nezafungovali, rozhodol som sa preto vypracovať si vlastný systém a metodiku celostného osobného rozvoja s ohľadom na myšlienkový a hodnotový prúd SLOVENSTVA.

 

Vychádzame teda z poznatku, že bytie človeka tvoria štyri základné oblasti, ktoré sú našou neoddeliteľnou súčasťou, a ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú naše vlastné osobité JA SOM:

 

  • ZDRAVIE (telesné zdravie, duševné zdravie, telesná zdatnosť, sila, …)
  • POZNANIE (um, vedomosti, znalosti, zručnosti, …)
  • VZŤAHY (rodina, priateľstvá, medziľudské vzťahy, spolky a spoločenstvá, …)
  • STATKY (peniaze, majetok, práca, príjmy, …)

 

Akúkoľvek ľudskú činnosť alebo súčasť môžeme zaradiť do jednej z týchto štyroch základných oblastí života jednotlivca a akákoľvek ľudská snaha dosiahnuť svoje túžby, ciele a sny je z pohľadu dlhodobej udržateľnosti, bez vyváženého venovania sa rovnomerne každej jednej uvedenej oblasti, takmer nemožná…

 

* stránka vo výstavbe…