Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 9.)

 

ODBORNOSŤ

 

Konkurencieschopnosť je pojem, ktorým označujeme schopnosť firmy, resp. podniku úspešne odolávať konkurencii s podobným alebo rovnakým zameraním (ponukou) na domácom, poprípade na zahraničnom trhu. Vysoká miera konkurencieschopnosti na trhu zabezpečuje pre akúkoľvek spoločnosť jej dlhodobé prežitie a existenciu. Vo všeobecnosti rozlišujeme 5 základných úrovní konkurencieschopnosti: konkurencieschopnosť štátu, regiónu, odvetia, podniku a produktu, resp. služby.

 

Schopnosť nielen udržať krok s konkurenciou, ale dokázať ju aj predbehnúť je výsledkom cieleného plánovania a bezchybnej symbiózy manažérstva všetkých vnútropodnikových procesov. Konkurencieschopnosť je teda vždy ovplyvňovaná súborom viacerých faktorov, ktoré v konečnom dôsledku odlišujú ponuku danej spoločnosti od jej konkurencie. Nech už predmetná spoločnosť pôsobí v akomkoľvek segmente hospodárstva, medzi najdôležitejšie atribúty, ktoré ovplyvňujú a zvyšujú jej celkovú konkurencieschopnosť, radíme bezpochyby KVALITU ponúkaných tovarov a služieb.

 

Kvalita (z lat. qualitas) je súhrn charakteristík (vlastností a znakov) procesu, produktu alebo služby, ktoré majú schopnosť uspokojovať stanovené, resp. očakávané potreby. Pri pohľade na pripravovanú ePublikáciu Sprievodca svetom GDPR preto hľadám vlastnosti a parametre, ktoré by ju definovali ako kvalitný produkt. Myslím si, že v prenesenom význame KVALITU náučnej literatúry odzrkadľuje jej praktickosť, vecnosť a predovšetkým ODBORNOSŤ. Preto sú to aj atribúty, ktoré sú pre mňa pri zostavovaní učebnice o problematike GDPR kľúčové.

 

Pri zohľadnení širšieho spektra potencionálnych užívateľov (čitateľov), ako ho definujem v úvode ePublikácie:

 

Sprievodca svetom GDPR má svoje miesto u každého prevádzkovateľa. Táto publikácia môže slúžiť ako prvá pomoc pri vyhľadávaní potrebných informácii o GDPR vo Vašej organizácii, či už sa rozhodnete venovať štúdiu tejto problematiky osobne, alebo poveríte agendou ochrany osobných údajov zamestnanca. Sprievodca svetom GDPR nielenže sumarizuje základnú problematiku ochrany osobných údajov, ale informácie tu publikované rozširujú obzor tematických poznatkov a posúvajú ho na nadštandardnú úroveň. Príručka prináša aj nové, zatiaľ nepublikované informácie a pohľady. Je vhodná nielen pre nových pracovníkov v obore, ale zároveň môže slúžiť aj ako pomôcka pre odborníkov a špecialistov, ktorí sa venujú GDPR dlhodobo.

 

bude pre mňa najdôležitejšia úloha (pri zachovaní a dodržaní vysokých požiadaviek na odbornosť publikácie) nájsť a použiť tú najvhodnejšiu formu a štýl prezentácie, aby bola dosiahnutá vysoká úroveň zrozumiteľnosti obsiahnutej problematiky…

 

Čo som tento týždeň urobil, aby som sa stal milionárom:

 

  • ostatné dni som sa zameral predovšetkým na práce súvisiace s dokončením DEMOverzie ePublikácie, ktorá bude určená na voľné stiahnutie vo formáte pdf…

 

Henri Ford: Kvalita znamená robiť to dobre aj vtedy, keď sa nik nepozerá.

 

*úvodnú, 1. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

**pokračovanie, 10. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

***všetky časti seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete priebežne na tomto odkaze.

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk