Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 12.)

 

PREDPREDAJ

 

Predpredajom štandardne rozumieme akýkoľvek predaj tovaru alebo služby v časovom predstihu ešte pred jeho samotným dodaním (obvykle počas doby vývoja, resp. tvorby produktu). Priebežné vyhodnocovanie úspechu predaja v predpredaji nám so sebou zároveň prináša aj veľmi dôležité informácie pre náš ďalší celkový postup. Čo všetko teda môžeme počas predpredaja získať?

 

Spustením predpredaja akéhokoľvek produktu získame v prvom rade spätnú väzbu ohľadom všeobecného záujmu o daný produkt. Naplnenie, ale predovšetkým nenaplnenie našich očakávaní nás núti prehodnotiť predovšetkým následovné:

 

  • spĺňa alebo nespľňa produkt očakávania (požiadavky) zákazníkov;
  • oslovili sme alebo neoslovili sme vhodnú cieľovú skupinu zákazníkov;
  • je alebo nie je prijateľná cena za ponúkaný produkt;
  • vypracovali sme alebo nevypracovali sme úderný marketing.

 

Spustenie predpredaja nám teda umožňuje otestovať všetky parametre produktu a predajné procesy ešte pred spustením riadneho predaja. Výsledkom tohto testu je zistenie, či má vôbec zmysel pokračovať v projekte aj naďalej bez strategických zmien (aby sme nepripravovali bezhlavo finálny produkt, ktorý nakoniec nebude chcieť nikto kúpiť)…

 

Najväčší prínos predpredaja je však prísun finančných prostriedkov ešte pred samotným dokončením finálneho produktu. Na vyrovnanie misiek váh, aby obe strany boli spokojné (keďže predávajúci obdrží platbu a získa financie, no kupujúci objednaný produkt ešte nie), je predpredaj obyčajne spojený so zaujímavým cenovým zvýhodnením – výraznou zľavou pri zakúpení v predstihu počas predpredaja.

 

Ak prenesieme teraz našu pozornosť konkrétne na predpredaj digitálneho produktu – ePublikácie Sprievodca svetom GDPR, popri potrebnej zákazníckej spätnej väzbe, budú to predovšetkým finančné prostriedky, ktoré očakávam. Prísun financií počas výrobnej fázy (písania ePublikácie) prostredníctvom predpredaja by pokryl všetky moje režijné výdavky a vytvoril by mi tak väčšiu voľnosť a priestor práve na dokončenie celej elektronickej príručky. Počas predpredaja budem preto ponúkať ePublikáciu Sprievodca svetom GDPR s 50% zľavou, ktorá sa v budúcnosti počas riadneho predaja už určite nebude opakovať…

 

Predpredaj so sebou prináša ale aj jeden obrovský záväzok – a to zodpovednosť za dokončenie produktu a jeho dodatočné doručenie. Túto skutočnosť však považujem za ďalší motivačný prvok, prečo musím ePublikáciu určite dokončiť!

 

Čriepky + čo som tento týždeň urobil, aby som sa stal milionárom:

 

  • v týchto dňoch som sa sústredil predovšetkým na úlohy súvisiace so spustením PREDPREDAJA ePublikácie: vytvorenie a nasadenie predajného rozhrania (momentálne je ešte stále rozpracované automatické generovanie faktúr) + príprava marketingovej predpredajnej stratégie a výber tej najvhodnejšej cieľovej skupiny potencionálnych zákazníkov
  • najväčší časový priestor si teraz musím vyhradiť pre dopísanie a skompletizovanie celej ePublikácie
  • no a samozrejme už rozmýšľam nad novou časťou tohto seriálu: COPYWRITING alebo eMAIL MARKETING? hmm…

 

 

Victor Hugo: Nič nie je tak silné ako myšlienka, na ktorú dozrel čas.

 

 

*úvodnú, 1. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

**pokračovanie, 13. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

***všetky časti seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete priebežne na tomto odkaze.

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk