Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 13.)

 

COPYWRITING

 

Copywriting je výraz, ktorý sa používa predovšetkým v oblasti reklamy a marketingu. Tento anglický termín vznikol spojením dvoch slov (copy – vo význame reklamný text, odkaz, správa a writing – písanie), vo voľnom preklade teda ako písanie reklamných a marketigových textov. Aj keď existuje viacero špecifických copywritingov, vo všeobecnosti rozoznávame online copywriting (písanie reklamných textov pre internetové prostredie: text pre predajnú webovú stránku, blog, newsletter, atď.) a offline copywriting (napríklad písanie reklamných textov pre tlač a exteriérovú reklamu: letáky, katalógy, billboardy, atď.).

 

Výsledný úspech predaja akéhokoľvek produktu je priamo závislý od dôkladne premyslenej marketingovej stratégie. Jej neodmysliteľnou súčasťou je samozrejme copywriting, ako jeden zo základných stavebných kameňov efektívneho marketingu. Úderný reklamný text musí osloviť svojho adresáta tak, aby ho primäl vykonať konkrétnu akciu a teda to, čo od neho očakávame: zakúpil si propagovaný produkt, prihlásil sa na odber newslettra, vo voľbách volil konkrétnu politickú stranu, alebo ako napríklad v našom prípade, aby si objednal ePublikáciu Sprievodca svetom GDPR (aktuálne) v predpredaji s 50% zľavou…

 

Osoba, ktorá píše reklamné texty, sa nazýva copywriter. Jeho prvoradá úloha je vytvárať predovšetkým obsah, ktorý predáva. Aj keď sa nám môže na prvý pohľad zdať, že je to jednoduchá záležitosť, opak je však pravdou. Za úspešným reklamným textom sa totiž vždy ukrýva profesionálna práca kreativca. Kvalitný výstup je výsledkom kvalitného copywritera. Ten často musí ovládať základne znalosti a zručnosti viacerých profesií, minimálne týchto:

 

  • spisovateľ: každý copywriter je v svojej základnej podstate najprv spisovateľ – textár, preto znalosť gramatyki a veľmi bohatá slovná zásoba musí byť samozrejmosť
  • kreatívec: každá reklamná kampaň by mala byť svojím spôsobom jedinečná a teda originálna (aj keď samotná originalita nazaručuje úspech), preto každý copywriter musí byť zároveň aj nápaditý kreatívec, napríklad taký windowviewer (povolanie, v ktorom je Vaša pracovná náplň to, že si sadnete za stôl, vyložíte si naň nohy, pozeráte vonku cez okno a hľadáte nové nápady…)
  • obchodník: niet nad copywritera, ktorý má osobné skúsenosti priamo s predajom (napr. v minulosti pôsobil ako obchodný zástupca alebo predajca)
  • psychológ: v neposlednom rade musí byť každý dobrý copywriter zároveň klinický psychológ, pretože pre každého pacienta existuje liek, resp. aby sa vedel empaticky vcítiť do potrieb potencionálneho zákazníka a chytiť ho tak doslova za srdce
  • zákazník: a na záver samozrejme perla – to najlepšie čo sa môže stať je, ak má copywriter osobnú, ideálne pozitívnu skúsenosť so samotným produktom (či už je to tovar alebo služba), o ktorom píše reklamné texty

 

Vyššie uvedená kombinácia profesií u copywritera výrazne zvyšuje úspešnosť reklamného textu, ktorý vytvára. Aj keď sa v súčasnosti už veľa ľudí na internete profiluje ako copywriter, nie je však copywriter ako copywriter. Asi nalepšie to vystihuje slovenské príslovie, že nie je všetko zlato, čo sa ligoce

 

Čriepky + čo som tento týždeň urobil, aby som sa stal milionárom:

 

  • hmm, ešte stále nie je plne funkčné automatické generovanie faktúr predpredajného formulára (ostáva doladiť finálne štýlovanie faktúry a generovanie QR kódu)
  • tento týždeň som sa ocitol v koži copywritera a pre vybranú cieľovú skupinu potencionálnych zákazníkov, ktorú chcem osloviť s ponukou na PREDPREDAJ ePublikácie Sprievodca svetom GDPR, už mám pripravený (dúfam, že úderný) reklamno-predajný text
  • a čo bude nasledovať teraz? …no predsa eMAIL MARKETING

 

 

Pokojné more z Vás nikdy nespraví skúseného námorníka.

 

 

*úvodnú, 1. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

**pokračovanie, 14. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

***všetky časti seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete priebežne na tomto odkaze.

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk