Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 11.)

 

NEWSLETTER

 

Newsletter môže byť tlačená, no prevažne elektronická správa obsahujúca novinky (oznam, pozvánku, ponuku, aktuality, atď…) týkajúce sa aktivít organizácie, ktorá sa zasiela obyčajne všetkým jej členom, zamestnancom, zákazníkom (vo všeobecnosti odberateľom). V spojení s online marketingom rozprávame tak predovšetkým o elektronických správach rozposielaných prostredníctvom emailu všetkým odberateľom na základe ich predošlého vyžiadania odberu takýchto noviniek.

 

Rozposielanie newslettrov je jeden z najpoužívanejších nástrojov online marketingu, pretože je to veľmi efektívny nástroj. V súčasnosti už existuje veľa možností na jeho relatívne jednoduché, rýchle a lacné nasadenie a použitie (s určitými obmedzeniami aj úplne bezplatne). Hlavným poslaním newslettra je predovšetkým udržiavanie kontaktu s návštevníkmi webu vždy zo špecifického dôvodu. Podľa samotnej povahy webovej stránky sa tak môže jednať o zvyšovanie návštevnosti webových stránok a čitateľnosti jednotlivých príspevkov a článkov, napr. u blogov, alebo o zvýšenie internetového predaja a obratu, čo je zasa hlavným cieľom u eCommerce stránok.

 

Implementovanie a použitie newslettra na webových stránkach www.gdpr-pass.sk má zdvojený účel: dosiahnutie vyššej návštevnosti stránok spojenej so zakúpením ePublikácie Sprievodca svetom GDPR. Do budúcna však okrem upútavok na nové príspevky a články pôjde aj o rozposielanú predajnú ponuku dodatočných služieb (pozvánky na odborné semináre a workshopy, ponuka online školení, vypracovanie nezávislých bezpečnostných auditov a pevne verím, že časom pribudne aj ponuka na zakúpenie pokračovania ePublikácie Sprievodca svetom GDPR II., ktorá bude zameraná predovšetkým na špecificky orientovanú ochranu osobných údajov, tzv. privacy by design…).

 

Zvýšiť atraktivitu odberu newslettra z webových stránok pomáhajú rôzne podporné techniky. Medzi najčastejšie patria zaujímavé bonusy a benefity, kedy po prihlásení sa na odber noviniek získa nový odberateľ jeden alebo časom aj viacero zaujímavých bonusov: veľmi často je to eBook zadarmo, ale môže to byť napríklad aj prístup k uzamknutým článkom, výhodnejšie zľavy, špeciálne ponuky, atď… V našom prípade je to hodnotná 60 stranová demoverzia ePublikácie Sprievodca svetom GDPR, ktorú získa bezplatne ako poďakovanie každý nový odberateľ newslettra.

 

Napísanie a skompletizovanie demoverzie ePublikácie Sprievodca svetom GDPR bolo pre mňa veľmi dôležité. Bez dema som sa nevedel posunúť o krok vpred. Je to totiž prvý strategický míľnik v rámci celého projektu Ako sa stať milionárom za 1 rok. Ako súčasť mojej predajnej stratégie budem demoverziu využívať nielen na zvýšenie počtu nových odberateľov newslettra, ale predovšetkým ako nástroj – pomôcku pri prezentovaní a ponuke ePublikácie počas PREDPREDAJA a hlavne PREDAJA. Ale to už sú samostatné témy pre iné časti tohto seriálu…

 

Čriepky + čo som tento týždeň urobil, aby som sa stal milionárom:

 

  • po predchádzajúcej okolnosťami vynútenej polročnej pauze sa chcem opäť vrátiť k pravidelnosti publikovania jednotlivých častí tohto seriálu, s čím súvisí zároveň aj môj postupný pokrok v plánovanom dosahovaní miliónového cieľa
  • tento týždeň som predovšetkým upravoval a testoval vstupné rozhranie na zber emailových adries nových odberateľov newslettra spojený s následným emailovým doručením 60 stranovej demoverzie ePublikácie Sprievodca svetom GDPR
  • no a momentálne sa už veľmi teším na samotný PREDPREDAJ
  • zaregistroval som veľmi trefnú myšlienku od Steva Jobsa, ktorá pre pochopenie nepotrebuje žiadny dodatočný komentár:

 

Steve Jobs: Sústrediť sa na svoj cieľ znamená povedať nie stovkám ďalších nápadov.

 

*úvodnú, 1. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

**pokračovanie, 12. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

***všetky časti seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete priebežne na tomto odkaze.

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk