Môže jeden človek zmeniť svet?

Čoraz častejšie sa zamýšľam nad otázkou, či môže jeden človek zmeniť svet k lepšiemu? Vzhľadom na zrýchlený rozklad pravých ľudských hodnôt v našom živote si myslím, že nebudem sám. Každý, kto sa hlbšie zamyslel nad spoločnosťou a jej vývojom si už určite položil túto otázku.

 

Na tému zmeny ľudstva bolo povedané a napísané už veľa. Vzdelanci hľadajú odpovede už od nepamäti. Pesimisti tvrdia, že je to nemožné. Optimisti naopak tvrdia, že sa to dá. Do akej miery však môže jednotlivec v súčasnosti reálne ovplyvniť alebo úplne zmeniť smerovanie a zmýšľanie spoločnosti? Čo musí človek vykonať, ak by chcel prirodzenou cestou prinavrátiť do spoločnosti pravé ľudské hodnoty a zmeniť spoločnosť k lepšiemu? Je možnosť otvoriť ľudom oči, aby dokázali predvídať kam sa dnešná spoločnosť rúti?

 

Ja dúfam, že takáto možnosť existuje. Gándhí raz povedal: „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete“. Tieto slová platia ako pre jednotlivca tak aj pre celý národ. A žiadna zmena nenastane bez počiatočného počinu…

 

Schopnosť človeka – jednotlivca ovplyvniť svet je daná hĺbkou jeho precítenia myšlienky a silou počinu, ktorým musí najprv zapôsobiť na svoje okolie, t. j. rodinu, priateľov, známych. Následne na základne všetkých vnútorných a vonkajších vplyvov sa podnet pre zmenu spoločnosti rozšíri ďalej, alebo nie…

 

Možno ste už počuli o efekte motýlieho krídla, tzv. motýlí efekt. Zdôrazňuje sa ním citlivá závislosť vývoja systému od začiatočných podmienok, ktorých malé a zanedbateľné zmeny môžu mať veľké následky v ďalšom priebehu vývoja – napr. zatrepotanie motýlimi krídlami v Brazílii spôsobí tornádo v Texase. Tento pojem prvýkrát použil Edward Lorenz 29. decembra 1979 na svojej prednáške “Predictability: Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?” na zasadnutí Americkej asociácie pre pokrok vo vede vo Washingtone.

Zaúčinkoval by takýto motýlí efekt aj v medziľudských vzťahoch? Pomohol by vo svete vybudovať lepšiu spoločnosť? Čo by sa stalo, ak by pre šírenie nových hodnôt Slovenstva zatrepotal krídlami namiesto motýľa v Brazílii orol pod Tatrami?

 

V takomto prípade by sa naplnili proroctvá, ktoré Slovákom a Slovensku adresujú rôzni vizionári. Spomeňme nateraz aspoň prorocké slová, ktoré nám zanechal pápež Ján Pavol II. vo Vatikáne 9. novembra 1996. Rok po jeho návšteve na Slovensku nám odkazuje nasledovné:

 

Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“

 

Proroctiev adresovaných Slovensku je ďaleko viac. Je načase venovať im už patričnú pozornosť. Pozývam Vás teda na cestu za poznaním proroctiev pre Slovákov. Na tejto ceste sa stretneme s poznaným a nepoznaným, s našou minulosťou a budúcnosťou. Je to cesta človeka a národa zároveň. Slovenstvo prináša myšlienky a hodnoty pre Zlatý vek ľudstva. Je celostné – pokrýva všetky oblasti ľudského bytia.

 

Kleban.sk