O mne

Pavol KlebanVitajte na stránkach Kleban.sk,

 

   Vaše internetové potulky Vás zaviedli na môj blog. Blog, kde námety na príspevky sú časovo neobmedzené: počnúc našou minulosťou cez súčasnosť siahajú až k ďalekej budúcnosti. Čakajú tu na Vás články o našej spoločnosti, dejinách, umení, ale aj o proroctvách a o budúcnosti Slovákov. Všetky obsahovo spadajú do hodnotového prúdu Slovenstva, ktorý osobne považujem za Svetlo budúcnosti človečenstva. Slovenstvo je celostné, zahŕňa v sebe všetky oblasti ľudského bytia.

 

Ak sa tu záujmovo a hodnotovo nájdete, budem veľmi rád. O to viac budem radšej, ak si u Vás v dnešnom preplnenom svete informácií nájdu stránky Kleban.sk svoje trvalé miesto.

                                                                         Pavol Kleban

 

O mne:

Patrím k ľudom, ktorí chcú zmeniť Svet k lepšiemu. O tom ako sa dozviete práve na týchto stránkach. To je aj dôvod, prečo som sa po dlhšej odmlke opätovne rozhodol vrátiť činne k písaniu (a tiež aj preto, aby množstvo rozpracovaných myšlienok a článkov neostalo u mňa ležať na papieri a v šuplíku…).

 

Moje úlohy a méty:

V tejto časti uverejňujem svoje úlohy a méty, ktoré si zadávam. Krátkodobé aj dlhodobé. Radené sú priebežne, vždy v časovom poradí,  v akom som si ich stanovil. Samozrejme, uverejňujem tu len úlohy, ktoré súvisia so stránkami Kleban.sk a s čitateľmi. Inak by ich tu bolo minimálne milión. Plnenie týchto úloh však závisí aj od ostatných povinností, ktoré mám.

 

  1. vynoviť a upraviť stránky Kleban.sk
  2. pravidelne uverejňovať nové príspevky, články, verše a rozpravy (nepretržitá úloha)
  3. článok: Bol starogrécky hrdina Herkules na Slovensku?
  4. upraviť, dokončiť a knižne vydať dielo o Slovensku na Ptolemiovej mape
  5. vypracovať celostné dielo Slovenstvo a Svet budúcnosti
  6. vydať román
  7. vydať súborné dielo o akomkoľvek zabudnutom slovenskom velikánovi
  8. napísať scenár k filmu o Slovänoch

 

* prečiarknuté úlohy považujem za splnené…