Panslovanská únia

PANSÚ: K Roku Ľudovíta Štúra

Vyhlásenie Panslovanskej únie k Roku Ľudovíta Štúra   Uznesením vlády SR z októbra minulého roka bol tento rok vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, ktorým si pripomíname 200. výročie narodenia tohto génia nielen slovenského národa, ale aj Európy. Dôležitosť tohto výročia podčiarkuje aj jeho zaradenie do zoznamu výročí Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru […]

Čítať ďalej

PANSÚ: K 15. výročiu začiatku bombardovania Juhoslávie

Vyhlásenie Panslovanskej únie k 15. výročiu začiatku bombardovania Juhoslávie   V týchto dňoch si pripomíname 15. výročie začiatku bombardovania bývalej Juhoslávie lietadlami NATO. Juhoslávia sa stala po 2. sv. vojne krajinou de facto nezávislou od oboch strán vtedajšieho bipolárneho sveta. Tito odmietal urobiť zo svojej krajiny sovietsku kolóniu podľa Stalinových predstáv a Juhoslávia sa preto […]

Čítať ďalej

PANSÚ: K pripojeniu Krymu k Ruskej federácii

  Vyhlásenie Panslovanskej únie k výsledkom referenda o pripojení Krymu a prístavu Sevastopol k Ruskej federácii   V nedeľu 16.3.2014 sa uskutočnilo na Kryme referendum o pripojení Krymu a prístavu Sevastopoľ k Ruskej federácii. Vôbec neprekvapila vysoká účasť obyvateľov Krymu na referende. Výsledky hlasovania boli jednoznačným prejavom slobodnej vôle občanov. Hlasovania sa zúčastnili všetky národnosti, […]

Čítať ďalej

PANSÚ: K dianiu na Ukrajine

Vyhlásenie Panslovanskej únie k dianiu na Ukrajine   Na Ukrajine sa presadzujú cudzie záujmy na úkor záujmov ukrajinských. Západom vycvičení a financovaní „revolucionári“ zvrhli legitímne zvoleného prezidenta a legitímnu vládu v Kyjeve a dosadili k moci „proeurópske“ bábky. Prezident Janukovič dlhý čas zneužíval svoje mocenské postavenie na svoje vlastné obohatenie, za čo si zaslúži odsúdenie a trest. Treba však pripomenúť […]

Čítať ďalej