Autor

Aká je dejinná úloha Slovákov?

   Aj v tomto roku, pri príležitosti osláv sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove ekumenické podujatie Cyrilometodské slávenie. Tohtoročné slávenie sa konalo v nádhernom Chráme sv. Trojice v Prešove a nieslo sa v duchu matičnej spolupráce s evanjelickou cirkvou a. v..    Súčasťou slávenej služby Slova bolo aj […]

Čítať ďalej

Slovensko a Katalánsky atlas z roku 1375

  Najvýznamnejšou katalánskou mapou 14. storočia, ktorá navyše zachytáva územie Slovenska, je Katalánsky atlas z roku 1375 (katal. Atles Català). Autorstvo je pripisované katalánskemu kartografovi Abrahamovi Cresquesovi. Atlas vyrobila malorská kartografická škola pre princa Jána Aragónskeho, ktorý ho daroval svojmu bratrancovi – neskoršiemu španielskemu kráľovi Karolovi V. Dnes je dielo uložené v zbierkach parížskeho Louvre. […]

Čítať ďalej

P. O. Hviezdoslav: Pánboh starosť má o Slovenstvo

  Pánboh starosť má o Slovenstvo, on oň milostnú péč nosí; a dobre dá mu všetko ešte prv, než ho Sloven zaprosí. — Keď spali sme v necitnom spánku, a to pod cudzou pod nohou: kto naše žitie hájil, strážil? On — s hviezdnou svojou oblohou. — A keď na nás spiacich, bezbranných blysnul meč […]

Čítať ďalej

Slovensko – Svetlo pre Európu tretieho tisícročia

  Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata ľudských hodnôt čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť  buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí rezignácia voči politickému zriadeniu a hodnotám, ktoré […]

Čítať ďalej

Janko Kráľ: Pieseň (Verše)

Pieseň Na horách býva, ako tá hmla sivá, bez strechy, plota, ako tá sirota. Na horách býva, dažďom sa umýva a vetrom češe, čas mu šaty nesie. Priniesol mu čas utešené šaty, na lepe vtáčik za lep draho platí, Neplatí toľko, koľko by sa malo, deviata koža ešte všetko málo. Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše […]

Čítať ďalej

Pavol Kleban: Sitnianski rytieri

Sitnianski rytieri Čujte všetci povesť dávnu, nech žije večne a dozvie sa i naša Mlaď, príbeh bájny rozpoviem Vám, čo stalo sa – aj to, čo má sa ešte stať; no konca veršom týmto diania – prv svet pozná naše Taje, miesta, až ostatný raz zrinčia vojská Dobra – z komnát Sitna vyše päťsta. — […]

Čítať ďalej

Pavol Kleban: Proglas o Gorazdovi

Proglas o Gorazdovi Ó Bože, vďaka Ti, že Národ, čo od Počiatku pod Kriváňom hniezdi, vzals pod svoje krídla a tak Rod náš cestu Svetla si brieždi. Proroci i vedmy už o novom slovia Nebeskom Raji, chlebom aj soľou vítajú pocestných v tom slovenskom kraji. — Keď pred vekmi zradil Ťa ľud, čo dals mu […]

Čítať ďalej

Slovensko na Ptolemaiovej mape IV.

    Setina a Cuadi – Sitno a Slováci „Od Banskej Štiavnice na juh vysoko vyčnieva nad horskými lesmi najvyšší vrch Sitno. Bol na ňom kedysi i hrad, ktorého stopy ešte nezmyl dážď a nerozmietol vietor. Na tomto hrade v Pribinovej dobe bol pánom knieža Stojmír. Mal dvoch synov. Pohanským veľkňazom, ktorého menovali žrecom, bol […]

Čítať ďalej

Pavol Kleban: Sloven

Sloven Kto ten človek, čo Slovenom zove sa? Kto vie, kam príbeh jeho podel sa? Kto vymazať sa snaží meno jeho? Kto praje mu len zo Súdka zlého? — Vedz, že to had a slizké jeho šupiny, čo polena hádže a páli staré listiny. No skončila mu doba – upadá do prachu, konca Bytia plaz […]

Čítať ďalej

Samo Chalupka: Branko

Branko Vo Zvolene zvony zvonia, za Zvolenom Branka honia: honia, honia durným honom po doline hore Hronom. — „Prečože to, Branko, prečo: či si im zavinil niečo?“ — „Majú oni do mňa vinu, ale ja mám do nich inú. — Bulo dobre — ale dávno: žil na svete Slovák slávno; oj, žil si on vo […]

Čítať ďalej