Dejiny

Pozvánka: Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek

Čítať ďalej

Slnečný národ Slovenov

  „Pôvod Slovanov hmlou dávnych čias je zahalený“, píšu autori v období romantizmu, ale neskôr už nezriedka čítame, že Slovania sa vytvorili z akéhosi všeobecného substrátu až kedysi v 4-5. storočí n. l. a dovtedy obývali Európu iné etniká. Vraj budúci Slovania len „dovtedy prechádzali zložitým procesom etnogenézy, ktorý sa uzavrel tesne pred tým, než začali ich veľké migrácie“ […]

Čítať ďalej

Pozvánka: Slávnosť darov prírody

Slávnosť darov prírody   Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na slávnosť z dávnych vekov, ktorá sa uskutoční v nádhernom prostredí Slanských hôr 3. augusta 2013. Zraz účastníkov je na odpočívadle pri parkovisku pod Kukoreliho chatou nad obcou Hermanovce nad Topľou v sobotu 3. augusta medzi 10.00-11.00 hod.   Program: 1. Spoločný výstup na posvätnú horu […]

Čítať ďalej

Slovensko na Ptolemaiovej mape IV.

    Setina a Cuadi – Sitno a Slováci „Od Banskej Štiavnice na juh vysoko vyčnieva nad horskými lesmi najvyšší vrch Sitno. Bol na ňom kedysi i hrad, ktorého stopy ešte nezmyl dážď a nerozmietol vietor. Na tomto hrade v Pribinovej dobe bol pánom knieža Stojmír. Mal dvoch synov. Pohanským veľkňazom, ktorého menovali žrecom, bol […]

Čítať ďalej

O Slovanoch a Germánoch

  Pangermánska teória o pôvode Slovanov, ktorá bola sformovaná v 18–19. storočí v období rastúceho germánskeho nacionalizmu v podstate tvrdí, že pôvodnými, alebo aspoň z terajších národov najstaršími obyvateľmi veľkej časti Európy boli Germáni. Germánska pravlasť podľa tejto „teórie“ siahala od Atlantického oceánu až po Ural. Suevi, Buri, Vandali, Suobeni (Sloveni) a iní, spomínaní v prácach antických autorov, sú považovaní za Germánov, […]

Čítať ďalej

Svätopluk ~ kráľ alebo cisár?

  Pred vyše dvomi rokmi na Slovensku prebiehala vzrušená debata o umiestnení Svätoplukovej sochy na bratislavskom hrade a o nápise na podstavci pod ňou. Z radov tých, ktorí bojovali proti Svätoplukovmu titulu „kráľ“ zaznela aj posmešná poznámka, že nakoniec budú Slováci tvrdiť, že Svätopluk bol ich cisárom. Vracať sa k tejto debate nemá z odborného hľadiska žiadny význam, samotná […]

Čítať ďalej

Slovenská ríša a Veľká Morava

  V posledných rokoch, pomaly už desaťročiach, sa rozprúdila debata, či Slováci boli alebo neboli tvorcami Veľkomoravskej ríše, či teda „Veľkomoravská ríša“ nebola vlastne ríšou slovenskou. Veľká časť slovenskej verejnosti, ktorá čerpá svoje vedomosti z československých učebníc dejepisu a z médií, predpokladá, že jadro Veľkej Moravy ležalo v povodí rieky Moravy a podvedome stotožňuje Veľkú Moravu […]

Čítať ďalej

Slovensko na Romweg mape z roku 1500

  Erhard Etzlaub Erhard Etzlaub (1460?-1532) bol nemecký astronóm, kartograf, geodét a lekár. Narodil sa niekedy medzi rokmi 1455 až 1460 v Erfurte. Rok narodenia stanovujú odborníci na základe imatrikulačného zápisu z roku 1468 Erfurtskej univerzity za predpokladu, že zapísaný študent Eberhardus Eczleiben je práve spomínaný kartograf.   V roku 1484 sa “Erhart Etzlauber” stáva […]

Čítať ďalej

Franz Liszt a Cyril a Metod

NárodnýOdkaz.sk usporiadal veľmi zaujímavé sedenie s prof. Miroslavom Demkom. Prednáška sa uskutočnila dňa 4.6.2012 v Prešove v spolupráci s Liszt. spoločnosťou na Slovensku. Nové svetlo k problematike F. Lisztovej národnosti a pôvodu prinášajú poznatky profesora M. Demka. V tejto súvislosti dávam do pozornosti odkaz na video z prednášky Franz Liszt a Cyril a Metod:   […]

Čítať ďalej

Prednáška C. Hromníka v Prešove

Dňa 30.4.2012 sa v Prešove konala prednáška PhDr. Cyrila A. Hromníka – Sloveni, Slováci, kde sú Vaše korene?, ktorú organizoval miestny odbor Matice slovenskej v Prešove. Po prednáške sa pri káve stretli traja ,,Sloveni,,: – C. Hromník (na fotke v strede) – Sloveni, Slováci, kde sú Vaše korene? – O. Cvengrosch (na fotke vpravo) – […]

Čítať ďalej