O mne

Ing. Pavol Kleban

Vitajte na stránkach Kleban.sk,

som veľmi rád, že Vás internetové potulky zaviedli na môj blog.

 

Moja práca:

Som živnostník a v súčasnosti pracujem ako poradca pri realizovaní plánov na ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí na úseku civilnej ochrany s osobnou špecializáciou na protipovodňové opatrenia a vodozádržné systémy.

 

Som držiteľom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vydaným Ministerstvom vnútra SR pod evid. č. SKR-99-6-16/2016

a) na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

b) na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c) na vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

 

Moje záľuby:

Vo voľnom čase sa venujem poznávaniu raných dejín Slovákov a Slovenska. Priebežne publikujem rozpravu, ktorá pojednáva o Slovensku na Ptolemaiovej mape z roku 150 po Kristovi. Zároveň píšem kratšie – veršované prace. Medzi moje záľuby patrí okrem dejín aj astronómia. Ako výrobný technológ sa zaujímam taktiež o nové, progresívne technológie v strojárstve, zbrojárstve a v robotike.

 

SNS:

Z dôvodu, že som nesúhlasil so súčasnou situáciou na Slovensku a so smerovaním našej krajiny, chcel som sa aktívnejšie zapojiť do politického diania na Slovensku. Rozhodol som sa pre najstaršiu stranu Slovákov Slovenskú národnú stranu. Slovenská národná strana bola založená slovenskými národnými buditeľmi v roku 1871 a dnes má 145. ročnú históriu.

 

Dňa 4. 5. 2011, pri príležitosti 92. výročia smutnej spomienky spáchania atentátu na slovenského generála M. R. Štefánika – v deň,  kedy srdce veľkého Slováka prestalo biť pre náš národ, som bol v Brezovej pod Bradlom prijatý za člena SNS a následne menovaný za predsedu Okresnej rady Slovenskej národnej strany v Prešove.

 

Vo Voľbách do NR SR 2016, ktoré sa konali dňa 5. 3. 2016, som kandidoval na poslanca NR SR s číslom 74. Celkovo som získal 2696 prednostných hlasov a prekrúžkoval som sa tak na 24. miesto na kandidátnej listine. Za podporu vo voľbách Vám srdečne ďakujem.

Na zasadnutí Krajskej rady Slovenskej národnej strany, konanej v Prešove dňa 7. 4. 2016, som bol zvolený za podpredsedu Krajskej rady SNS Prešov.

 

Spolky:

Som členom Matice slovenskej a Panslovanskej únie. Mojou osobnou snahou je oživiť slovenského ducha a oboznámiť Slovákov s veľkolepou, no zatiaľ nepoznanou históriou Slovenska, odvolávajúc sa na slová Ľudovíta Štúra “Kým duch v národe, národ žije“.

 

Nech Boh ochraňuje každého, kto číta tieto riadky a nech drží nad ním ochrannú ruku v celom Novom roku 2016 …

 

Pavol Kleban