SNS

Volebný program SNS pre Silný štát 2016

Volebný program SNS pre Silný štát 2016 – 2020:   Naša vlasť si zaslúži viac Volebný program pre Národný štát Volebný program pre Celistvý štát Volebný program pre Zvrchovaný štát Volebný program pre Sociálny štát Volebný program pre Zdravý štát Volebný program pre Vzdelaný štát Volebný program pre Ekonomický zdravý a efektívny štát Volebný program […]

Čítať ďalej

Slovensko – Svetlo pre Európu tretieho tisícročia

  Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata ľudských hodnôt čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť  buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí rezignácia voči politickému zriadeniu a hodnotám, ktoré […]

Čítať ďalej